Akwadraat_logo

Een goede omschrijving van Akwadraat Consultancy is het optimaliseren van de afvalketen.

Bij de preventie begint het al ( het voorkomen dat iets afval wordt). Maar het verder met de VANG doelstellingen: steeds meer van afval naar grondstof. Elke gemeente heeft zijn eigen samenwerkingsverband en daarbij zijn eigen ambities, en hier wilt Akwadraat Consultancy graag aan mee helpen om dit waar te kunnen maken. Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor jouw vraagstukken denken zij in duurzame oplossingen zoals: duurzame logistiek en duurzame verwerkingen. Het moet ook natuurlijk economisch haalbaar zijn en wettelijk. Zij als ‘circulair econometrist’ maken samen met hun opdrachtgevers een beoordelingscriteria. Zo bij het doorrekenen om de VANG doelstellingen te bereiken.

Geschiedenis

Akwadraat Consultancy bestaat al sinds 1995. Het is opgericht door Lourens Aalders en Jenny Josqui. Kwadraat Consultancy is sinds die tijd al flink gegroeid tot een gewaardeerd adviesbureau. Met een eigen visie op afvalmanagement en duurzaamheid. Wat ze de komende jaren willen bereiken is dat ze hun netwerk verder willen uitbreiden met gelijkgestemde partijen met een logische uitbreiding op hun bestaande netwerk. 

Akwadraat

Missie

Akwadraat Consultancy is een onafhankelijke en ervaren adviesbureau. Waar de klanten op kunnen rekenen en op kunnen vertrouwen is een helder advies en ondersteuning op vraagstukken. Waar hun naar streven is naar een langetermijnrelatie met klanten. Zo kan je garanderen op: 

  • Hoge kwaliteit van de dienstverlening
  • klantfocus: zij denken vanuit de behoefte van de klant
  • Een helder communicatie
  • Innovatie
  • Duurzame ontwikkelingen

Hier heb je dan een duidelijk beeld over de werkwijze van het bedrijf.