Een sociaal domein is een geheel van communicatie contexten die een impact hebben in de samenleving of cultuur. Sociale domeinen worden beïnvloed door sociale, institutionele of machtsbeperkingen. Sociale domeinen, zoals beschreven door Fishman, zijn sociolinguïstische instellingen die worden gekenmerkt door plaats, deelnemers en probleem. Dit zijn de drie kerndimensies van sociale domeinen en gelden voor alle culturen. Evenzo definieert Bernard Spolsky domeinen als elke definieerbare sociale, politieke of religieuze groep of gemeenschap. Dit varieert van familie, buurt, dorp of bedrijf. Sociale domeinen omvatten ook steden en naties. Op Stimulansz.nl leest u meer over deze instellingen van het sociale domein.

Onderwijs en scholen

Maatschappelijke domeinen worden enorm beïnvloed door onderwijs en scholen. Onderwijs is een vitale sociale instelling die een significant effect heeft op de totstandkoming en instandhouding van taalbeleid over de hele wereld. Afgezien van het gezin, bieden scholen de benodigde middelen voor de taal socialisatie van het kind, wat de ervaringen vormt en van invloed is op de taalvaardigheid van de leerlingen. De voertalen worden gekozen afhankelijk van de doelstellingen en eisen van de onderwijs- en overheidsinstellingen. Als gevolg hiervan, terwijl kinderen thuis verschillende volkstaal typen of dialecten leren, hebben scholen een grotere invloed op de ontwikkeling van hun taalvaardigheid en taal overtuigingen. Taalvarianten die thuis worden gesproken, kunnen bijvoorbeeld een overeengekomen spelling missen, daarom proberen scholen de gecodificeerde, geschreven vorm van de taal aan te leren. Om deze sociale instellingen te begrijpen, moet je een beleidsmedewerker sociaal domein opleiding volgen.

Familie

Families definiëren ook sociale domeinen in elke cultuur. Bij het onderzoeken van de invloed van het gezin op taal moeten twee overwegingen in aanmerking worden genomen. Enerzijds fungeren gezin domeinen als taalgemeenschappen met een andere taalkundige diversiteit dan andere domeinen. Het gezin daarentegen is een andere belangrijke sociale instelling bij het bepalen van het taalbeleid. Wat het eerste punt betreft, is het normaal dat mensen de manier waarop ze spreken veranderen door hun woordenschat, uitspraak en syntaxis te veranderen, afhankelijk van met wie ze praten en de omstandigheden en omgeving van hun gesprek. Het sociale domein van het gezin is geen uitzondering. Verschillende elementen beïnvloeden wat een gezin domein wordt, zoals sociaaleconomische status, het aantal ouders in het gezin, het aantal kinderen, enzovoort.