Een G4S BHV cursus helpt slachtoffers voorkomen

De essentie van een G4S BHV Cursus is dat een bedrijfshulpverlener voorkomt dat er bij noodsituaties slachtoffers vallen. Om dat te bereiken probeert G4S de cursisten op zoveel mogelijk situaties voor te bereiden. Want BHV’ers die al eens hebben nagedacht hoe ze moeten handelen als er brand uitbreekt in het bedrijf waar ze werken zullen veel sneller en doelgerichter in actie komen. Een pand wordt daardoor sneller ontruimd, waardoor het risico op slachtoffers lager wordt. Dat is de reden waarom er tijdens een G4S BHV cursus wordt geoefend aan de hand van realistische praktijkvoorbeelden.

Bedrijfshulpverlening gaat over focus

Calamiteiten doen zich bijna altijd onverwacht voor en dan moet er snel worden gehandeld. Daarom bestaat een G4S BHV cursus vooral uit voorbereidende oefeningen. Cursisten krijgen praktijkvoorbeelden en moeten samen bespreken hoe ze gaan handelen. Daarna wordt hun strategie besproken met de cursusleider. De cursisten leren door die manier van werken tijdens de G4S BHV cursus om zich te focussen op hun kerntaak: slachtoffers voorkomen. Vervolgens worden noodsituaties nagespeeld. Een cursist moet dan bijvoorbeeld voordoen hoe hij handelt als iemand een zware bloeding heeft of een hartstilstand. 

De inhoud van een G4S BHV cursus

Tijdens een G4S BHV cursus komen alle taken van een bedrijfshulpverlener aan bod. Een BHV’er moet kleine brandjes kunnen blussen, hij moet een pand snel en veilige manier kunnen ontruimen en hij moet levensreddende handelingen kunnen verrichten, waaronder reanimeren, eventueel met behulp van een AED. Van een bedrijfshulpverlener wordt ook verwacht dat hij goed kan communiceren. Dat is belangrijk, want hij is het aanspreekpunt voor de hulpdiensten zodra die zijn gearriveerd. Een cursus kan een heftige ervaring zijn, maar daar heeft de hulpverlener alleen maar voordeel van als zich een echte noodsituatie voordoet.