omschakeling naar iso 45001

Handig om te weten voor de duurzame ondernemer

Vanaf maart 2018 kunnen organisaties een ISO 45001 certificaat behalen. Het is een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem, ook wel bekend als “occupational health and safety management system”. De ISO-45001 is ook dé nieuwe internationale norm op het gebied van arbeidsgezondheid en veiligheid. Inmiddels zijn bedrijven overgeschakeld op dit nieuwe kader. Maar wat zijn de moeilijkheden die bedrijven ondervinden bij de omschakeling van de oude norm (OHSAS-18001) naar ISO-45001? Wij zetten enkele leerpunten op een rijtje.

Problemen, valkuilen, leermomenten bij de omschakeling

  1. Onvoldoende consultatie en participatie van de medewerkers in het V&G-managementsysteem: vaak is er weinig raadpleging bij belanghebbenden en de uitbesteding van het auditprogramma. En vaak schiet ook de participatie van medewerkers rond risicoanalyse of incidenten tekort.
  2. De management of change is niet goed uitgewerkt in het V&G-managementsysteem: zowel intern als extern kan niet geauditeerd worden hoe de organisatie omgaat met veranderingen.
  3. Is de contextanalyse wel helemaal gedaan via de PEST-methode? En is de koppeling met veiligheid en gezondheid voldoende gelegd? Vaak worden de wensen en verwachtingen van de stakeholders te algemeen geformuleerd, terwijl de wensen van klanten en leveranciers heel anders kunnen zijn. Dat zou meer naar voren komen in de contextanalyse.
  4. Interne audits: zijn die wel helemaal uitgevoerd volgens de nieuwe ISO-45001 normering? Is dat niet gedaan? Dan is het niet duidelijk of intern effectief werd nagegaan of het V&G-managementsysteem naar verwachting werkt.
  5. Communicatie: speelt een belangrijke rol in de omschakeling naar ISO-45001. Dat is vaak onvoldoende uitgewerkt. Een ander pijnpunt is de communicatie naar specifieke groepen van belanghebbenden, zoals contractoren of anderstaligen. Op dit vlak is nog veel te winnen.
  6. De ketenbenadering ontbreekt of is te beperkt: veiligheid en gezondheid hangen af van de hele keten. Denk aan het werken met gevaarlijke stoffen, het leren van de specifieke deskundigheid van de leveranciers van PBM’s, de specifieke deskundigheid op veilige uitvoering van gespecialiseerde contractoren, etc. Let wel dat veiligheid en gezondheid zowel binnen als buiten de organisatie georganiseerd wordt.
  7. De processen zijn onvoldoende gedefinieerd: Interne audits zijn vaak slechts inspecties van afdelingen en niet van de processen.
  8. Conclusie

    We kunnen concluderen dat uit bovenstaande blijkt dat er nog veel te leren is rond de omschakeling naar de nieuwe ISO-45001 norm. Wellicht kunnen veel bedrijven nog wel enige begeleiding bij ISO-45001-certificering gebruiken. Hoe denkt u daarover? Wij horen uw mening graag via ons contactformulier hier op site.