Hulp bij regeling WBSO 2018

Ben je op zoek naar hulp bij het aanvragen van een subsidie WBSO 2018? Bij SUBtracers werken vakkundige IT-specialisten en technisch geschoolde werknemers in de gebieden Energie en Milieu, Health Science en Maakindustrie die jou kunnen helpen bij het aanvragen van vaak tijdrovende subsidieaanvragen als de WBSO 2018. Door begeleiding van SUBtracers kun je als ondernemer of zzp’er gemakkelijk alle tijd blijven besteden aan het innoveren van (jouw) producten dan wel materiaal en worden randzaken en administratieve rompslomp tot een minimum beperkt.

Blijven innoveren

Omdat Research and Development hoge loonkosten met zich meebrengt (loonkosten van technische werknemers), zien veel ondernemers ervan af of stellen ze innovatieonderzoek liever zo lang mogelijk uit. Middels de WBSO-subsidie wil de Nederlandse overheid de gemaakte kosten op het gebied van Research and Development verlagen en het bedrijfsleven hiermee proberen er toe aanzetten tot het doen van innovatief onderzoek. Blijven innoveren is immers noodzakelijk om de Nederlandse leiderspositie in de wereld op het gebied van technologische ontwikkeling op peil te houden.

Voorwaardes aanvraag WBSO 2018

Omdat het aanvragen van een WBSO-subsidie vaak als omslachtig wordt ervaren, zien veel bedrijven en ondernemers alsnog af van het doen van onderzoek. Door SUBtracers in te schakelen wordt deze omslachtigheid weggenomen. Weet je niet zeker of je SUBtracers moet inschakelen omdat je niet zeker weet of je in aanmerking komt voor een subsidie? Je komt in aanmerking voor een WBSO-subsidie wanneer je aan één van twee gestelde eisen voldoet:

1) de technische ontwikkeling of programmatuur is oplossingsgericht (voor een probleem dat ervaren wordt).

2) de technische ontwikkeling of programmatuur is nieuw (en is elders op de wereld nog niet eerder bedacht).

Overige voorwaarden aan de WBSO 2018

-Je mag drie keer per jaar een aanvraag tot subsidie indienen voor een technologisch innovatief project. Wanneer een aanvraag afgewezen wordt (dit geldt voor zowel volledig als onvolledig aanvragen) telt dit mee voor het aantal aanvragen dat je per jaar mag doen.

-Een subsidieregeling moet vóór 31 augustus alsmede minstens één maand vóór aanvang van het project ingediend worden. Voor zzp’ers geldt hetzelfde behalve voor wat betreft de uiterlijke aanvraagdatum: deze is op 30 september.

-Een subsidieregeling geldt voor 3 tot 6 maanden (naar gelang de omvang van het project) of tot wanneer er een werkbaar model/prototype/applicatie verschenen is. Eén aanvraag mag dienen voor meerdere projecten. Aanvraagperiodes mogen niet overlappen.